Miljökraven på entreprenadmaskiner ökar

Dela

Miljökraven på entreprenadmaskiner ökar när det gäller exempelvis avgasutsläpp, bränsleförbrukning och drivmedel. Ett tydligt exempel är att Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket förra året skärpte sina gemensamma miljökrav vid upphandling. Krav som bland annat berör drivmedel och arbetsmaskiner.
– Det är en tydlig trend att miljökraven på arbetsmaskiner blir hårdare och hårdare. 2017 kommer också en skärpning av kraven. Tanken med de gemensamma miljökraven är att använda upphandlingsmomentet för att driva på utvecklingen och fasa ut gamla maskiner, konstaterar Sören Dahlén, utredare på Trafikverket.

De gemensamma miljökraven är baskrav som alltid ska ställas i upphandlingar. Dessutom kan det ställas objektsspecifika krav.
– Kraven vi ställer ska var rimliga, gå att uppfylla och ge verklig miljönytta, säger Sören Dahlén.
Ett annat exempel är Skanska som har beslutat sig för att bli den grönaste byggentreprenören på marknaden. Deras miljökrav för leverantörer omfattar bland annat miljöklassning av motorer, avgaskrav, miljöklassad drivmedel och sparsam körning.
– Entreprenadmaskinernas miljöprestanda är en viktig del i vår långsiktiga ambition att bli den grönaste byggentreprenören och vi ser givetvis det som en stor fördel att maskinerna har så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Per Claesson, produktionschef på Skanska Asfalt & Betong.
När Skanska nyligen genomförde ett projekt med anläggningsarbete och asfaltering till en bostadsrättsförening i Göteborg anlitades Lasses Entreprenad som nyligen investerat i en hybridgrävare.
– Eftersom jobbet var mitt inne bland bostäder var det intressant testa en maskin med hybridtekniken, konstaterar Per Claesson.
Lasses Entreprenad, som har sin bas i Frillesås utanför Göteborg, drivs av Lasse Gustavsson. I maskinparken finns ungefär 30 olika band-, mini- och hjulgrävare från 40 ton ner till 0,8 ton samt hjullastare, lastbilar med släp, dumprar och traktorer med kärror. Han är en entreprenadmaskinföretagare som insett att många uppdragsgivare mer och mer efterfrågar riktigt miljövänliga maskiner.
– Jag har valt att satsa på hybridgrävaren Komatsu HB215-2. Uppdragsgivarna gillar den när jobben ska göras exempelvis nära bebyggelse eftersom den har både låga utsläpp och går väldigt tyst, berättar Lasse Gustavsson.
Men det är inte bara miljön och uppdragsgivarna som gillar hybridgrävaren.
– Den är ju också väldigt bra för ekonomin med säkert 25 procent lägre bränsleförbrukning, säger Lasse Gustavsson.
Komatsu hybridsystem återvinner och lagrar kraften från maskinens svängmotor. Den traditionella hydrauliska svängmotorn har ersatts av en elektrisk motor som också fungerar som generator. När grävaren svänger runt omvandlas rörelseenergin till elektricitet av den elektriska svängmotorn/generatorn. Elektriciteten lagras sedan i en kondensator som snabbt kan frigöra elektricitet till ytterligare en elektrisk motor/generator som sitter mellan dieselmotorn och hydraulpumpen. Den motorn/generatorn använder elektriciteten från kondensatorn för att stödja motorns acceleration.
Lasse Gustavsson menar att det är lite annorlunda att köra en grävare med hybridteknik.
– Det är lite ovant när motorljudet saknas. Man får lyssna på hydrauliken istället, men det tar bara en halv dag innan man vant sig. Sedan krävs det lite annan planering också eftersom den alstrar energi när man svänger runt, berättar Lasse Gustavsson.
Även om trenden mot allt miljövänligare entreprenadmaskiner är tydlig menar Sören Dahlén att kraven i upphandlingar inte kan öka för snabbt i förhållande till den existerande maskinparken.
– Blir kraven alltför höga finns risken att det uppstår en brist på maskiner som kan genomföra entreprenaderna, säger Sören Dahlén.