Integritetspolicy

Dela

Webbplatsen hesselberg.se och dess innehåll och organisation är helägda av Hesselberg Maskin AB, och företaget förbehåller sig alla rättigheter till detta material. När du anger och använder den här webbplatsen förbinder du dig att acceptera villkoren som anges i dessa villkor. Materialet på webbplatsen kan endast användas för informationsändamål.

Fel och saknas

Informationen på hesselberg.no är inte avsedd att vara fullständig och kommer inte alltid att uppdateras och korrekt. Fel kan uppstå. Materialet på hesselberg.no kan inte användas som underlag för investeringsbeslut eller anses vara en inbjudan att ingå kontrakt. Hesselberg Maskin AB påtar sig inget ansvar för fel, felaktigheter eller försummelser på webbsidorna. Hesselberg Maskin AB kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt förlust, följdskada eller annan förlust eller skada av någon art
som kan uppkomma genom tillgång till eller användning av hesselberg.no eller dess innehåll.
Om det upptäcks några fel eller felaktigheter på webbsidorna, vill vi ha feedback om detta till support@hesselberg.no.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att få allmän webbstatistik, inklusive om vilka sidor användarna har besökt, hur webbläsaren använder dem och hur länge användaren har varit på sidan.

Cookies

En cookie eller cookie är en liten textfil som placeras på din dator när du laddar ner en webbsida. Cookies kan berätta om du har besökt webbplatsen tidigare och kan användas för att analysera det övergripande användarmönstret på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi får infoga cookies i din webbläsare. Du kan vägra att
godkänna lagring av cookies när som helst och du kan ta bort cookies i din webbläsare. Vi använder även cookies från tredje part för att göra det möjligt för användare på hesselberg.no relevant marknadsföring och en bra användarupplevelse.
Nedan hittar du en översikt över de cookies vi använder för hesselberg.se:

_ga
Används för att skilja mellan användare. Utgångs 2 år.

_gid
Används för att skilja mellan användare. Utgångs 24 timer.

_gat
Används för att skilja mellan användare. Utgångs 10 minutter.

Radering av cookies

Du kan bestämma om du vill acceptera eller neka samtycke till lagring av cookies. Du kan också stänga av cookies i din webbläsare. Vi noterar att det finns verktyg som kan kartlägga och / eller ge dig en överblick över de cookies som används på sidorna du besöker.