Finansiering

Dela

Det finns flera olika möjligheter att finansiera köpet av din nästa entreprenadmaskin från Komatsu. Kontant betalning, avbetalning eller leasing är några exempel.

Tag kontakt med din bank så hjälper de dig med den lösning som blir mest fördelaktig för just dig. Prata gärna med våra säljare om du vill ha hjälp att komma i kontakt med de kontakter vi har på banken.

Här kan du läsa mer om några av finansieringsalternativen.

AVBETALNING

Avbetalning ger dig möjlighet till ett högt säkerhetsutnyttjande. Objektet ägs av ditt företag, men fungerar som bankens säkerhet för avbetalningsaffären. Du behöver därmed inte lämna företagsinteckningar. En avbetalning fungerar ur redovisningssynpunkt, som ett ”vanligt” banklån. Avbetalning kan användas vid finansiering av alla typer av objekt med ett värde på andrahandsmarknaden; som till exempel entreprenadmaskiner.

Upp till 80% av objektets värde kan användas som säkerhet

Banken börjar med att göra en värdering av objektet.Med värderingen som grund, kan banken sedan belåna upp till 80 procent. Du får alltså ett mycket effektivt säkerhetsutnyttjande med avbetalning. Upphandlingen sköts sedan av banken som betalar när fakturan kommer.

Avbetalningsplan som tar hänsyn till svängningar i din verksamhet

Avbetalning är en flexibel finansieringsform. De flesta banker kan lägga upp avbetalningsplanen så att den stämmer med den typ av verksamhet ditt företag bedriver. Har du exempelvis låga intäkter under sommarhalvåret sänks amorteringarna då och istället ökar de när du har full fart på verksamheten.

Objektet ägs av ditt företag, därmed är det möjligt att balansera resultatet

Trots att banken använder objektet som säkerhet är det ditt företag som formellt äger det. I och med att det bokförs som en tillgång i din balansräkning, kan du göra avskrivningar för att balansera företagets resultat. Under goda tider ökar du avskrivningarna och tvärtom när tiderna är sämre.

Byt maskiner, fordon etc när som helst under kontraktstiden

Skulle ditt företag under avtalstidens gång behöva byta objekt brukar bankerna kunna hjälpa till med det mot en mindre avgift. Avbetalningsformen ger dig dessutom en fullständig överblick över dina kostnader. Du får kontinuerlig information om ränta, amortering och restskuld.

LEASING

Leasing är ett alternativ till avbetalning och kan användas vid finansiering av alla objekt med ett värde på andrahandsmarknaden. Banken/leasingföretaget står som formella ägare av objektet och hyr ut objektet till dig. Genom att det är bankens/leasingföretagets egendom blir det samtidigt deras säkerhet och de kan ofta finansiera objektet till dess fulla värde. Ni börjar med att komma överens om lämplig finansieringstid innan kontraktet tecknas och leverans sker. Leasingkostnaden är avdragsgill som vanlig hyra i ditt företags verksamhet.

Ingen påverkan på balansräkningen, bättre för soliditeten

Objektet blir ingen tillgång i din balansräkning eftersom banken/leasingföretaget står som ägare och du behöver inte belasta företagets skuldkonto. En gynnsam följd av att du leasar dina objekt, blir därmed positiva effekter på soliditeten.

Anpassa avskrivningen till värdeminskningen

Väljer du leasing som finansieringsform kan du matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen. De flesta banker/leasingföretag kan, beroende på vilken avskrivningstakt och vilket restvärde du vill ha, lägga upp leasingkontraktet på mellan tre och fem år.

Fullt avdragsgill kostnad

Leasingkostnaden är fullt avdragsgill mot rörelsens resultat. Leasingformen gör det också mycket enklare för dig att budgetera kostnaderna, genom att du vet exakt vilka utgifter du har månad för månad.