Nya maskiner

Alla Komatsu bandgrävare Komatsu truckar Komatsu hjullastare Komatsu dumprar Komatsu bandschaktare
 • Komatsu WA380-8 hjullastara

 • Komatsu D61EXi/PXi-23 bandschaktare

  Komatsu D61EXi/PXi-24 bandschaktare

 • Komatsu D475A-6 bandschaktare

  Komatsu D475A-6 bandschaktare

 • Komatsu D375A-6 bandschaktare

  Komatsu D375A-6 bandschaktare

 • Komatsu D275AX-5 bandschaktare

  Komatsu D275AX-5 bandschaktare

 • Komatsu D65EXi/PXi-18 bandschaktare

  Komatsu D65EXi/PXi-18 bandschaktare

 • Komatsu D65EX/PX-18 bandschaktare

  Komatsu D65EX/PX-18 bandschaktare

 • Komatsu D61EXi/PXi-23 bandschaktare

  Komatsu D61EXi/PXi-23 bandschaktare

 • Komatsu D51EX/PX-22 bandschaktare

  Komatsu D51EX/PX-22 bandschaktare

 • Komatsu D37EXi/PXi-23 bandschaktare

  Komatsu D37EXi/PXi-23 bandschaktare

 • Komatsu WA 600-6 hjullastare

  Komatsu WA 600-6 hjullastare

 • Komatsu PC1250-8 bandgrävare

  Komatsu PC1250-8 bandgrävare

 • Komatsu PC2000-8 bandgrävare

  Komatsu PC2000-8 bandgrävare

 • Komatsu PC800LC-8 bandgrävare

  Komatsu PC800LC-8 bandgrävare

 • Komatsu PC800LC-8 bandgrävare

  Komatsu PC800-8 bandgrävare

 • Komatsu PC700LC-8 bandgrävare

  Komatsu PC700LC-8 bandgrävare

 • Komatsu WA800-3 hjullastare

  Komatsu WA800-3 hjullastare

 • Komatsu WA1200-6 hjullastare

  Komatsu WA1200-6 hjullastare

 • Komatsu WA900-3 hjullastare

  Komatsu WA900-3 hjullastare

 • Komatsu HD405-7 truck

  Komatsu HD405-7 truck

 • Komatsu WA500-7 hjullastare

  Komatsu WA500-7 hjullastare

 • Komatsu WA470-7 hjullastare

  Komatsu WA470-7 hjullastare

 • Komatsu WA380-7 hjullastare

  Komatsu WA380-7 hjullastare

 • Komatsu D155AX-8 bandschaktare

  Komatsu D155AX-8 bandschaktare

 • Komatsu D155AX-7 bandschaktare

  Komatsu D155AX-7 bandschaktare

 • Komatsu D85PX-18 bandschaktare

  Komatsu D85PX-18 bandschaktare

 • Komatsu D65PX-17 bandschaktare

  Komatsu D65PX-17 bandschaktare

 • Komatsu HD605-7 truck

  Komatsu HD605-7 truck

 • Komatsu D61PX-23 bandschaktare

  Komatsu D61PX-23 bandschaktare

 • Komatsu D37PX-23 bandschaktare

  Komatsu D37PX-23 bandschaktare

 • Komatsu HM400-5 dumper

  Komatsu HM400-5 dumper

 • Komatsu HM400-3 dumper

  Komatsu HM400-3 dumper

 • Komatsu HM300-5 dumper

  Komatsu HM300-5 dumper

 • Komatsu HM300-3 dumper

  Komatsu HM300-3 dumper

 • Komatsu HD785-7 truck

  Komatsu HD785-7 truck