Serviceavtal Brons

Dela

I serviceavtal Brons ingår:

Arbete:

 • Service enligt maskinens Drifts- och Underhållshandbok
 • Kontroller enligt Komatsus serviceschema
 • Rekommendationer om förebyggande reparationer
 • Sakkunnig kontroll enligt Föreskrift 1357 inklusive dokumentation
 • Komtrax inkluderat

Delar:

 • Filter och packningar enligt maskinens Drifts- och Underhållshandbok
 • Partikelfilter vid 1000 timmar

Olja:

 • Olja från Komatsu kan inkluderas enligt maskinens Drifts- och Underhållshandbok
 • Omhändertagande av spillolja vid användning av Komatsu olja
 • KOWA oljeanalys kan inkluderas

Resa och uppehälle:

 • Resekostnader kan inkluderas

Önskar du mer information, ta kontakt med din lokala serviceverkstad