Serviceavtal Guld

Dela

I serviceavtal Guld ingår:

Arbete:

 • Service enligt maskinens Drifts- och Underhållshandbok
 • Kontroller enligt Komatsus serviceschema
 • Rekommendationer om förebyggande reparationer
 • Sakkunnig kontroll enligt Föreskrift 1357 inklusive dokumentation
 • Komtrax inkluderat
 • Byte av garantidelar i 6 år eller 10000 timmar

Delar med utökad garanti:

 • Filter och packningar enligt maskinens Drifts- och Underhållshandbok
 • Partikelfilter vid 1000 timmar
 • Garanti på delar i 6 år eller 10000 timmar med undantag av underrede, slitdelar och påbyggd utrustning

Olja:

 • Olja från Komatsu kan inkluderas enligt maskinens Drifts- och Underhållshandbok
 • Omhändertagande av spillolja vid användning av Komatsu olja
 • KOWA oljeanalys kan inkluderas

Resa och uppehälle:

 • Resekostnader kan inkluderas

Önskar du mer information, ta kontakt med din lokala serviceverkstad